הדפסה פלקסוגרפית

הדפסה פלקסוגרפית שיטת דפוס זו הינה תוצר של התפתחות דפוס הבלט, שיטה זו הותאמה למעשה לצורך הדפסת מוצרים אשר אין אפשרות להדפיסם בעזרת שיטות אחרות בגלל עדינות החומרים אותם מדפיסים, בגלל הלחץ הרב שמופעל בזמן ההדפסה על המוצר המודפס. ההדפסה עצמה נעשית על ידי גלופה פולימרית, על בסיס חותמת משרד פשוטה. שיטתהדפסה פלקסוגרפית הינה שיטת הדפסה על עיקרון ההדפסה הישירה, בא מודפס שטח ההדפסה בצורה ישירה מגלופה. 

בשיטה זו מדפיסים בעיקר בריצות ארוכות , שקיות פלסטיק , קרטונים ,פלסטיק לסוגין 

השאר תגובה