קשיחים להדפסה ישירה

cmyk מייבאת מגוון מדיות קשיחות המאפשרים הדפסה ישירה על גבי המדיות 

ההדפסה מתאפשרת גם בכמיות קטנות וגם בגדולות