מכונת סיכות עד 170 דף

מחיר יח' ללא מע"מ 550.00
מחיר סה"כ ללא מע"מ 550.00
מחיר סה"כ כולל מע"מ
₪643.50
מכונת סיכות לכריכת חוברות  וספרים ניתן לכריכה של 100 דף עד 170 דף
מתאים לסיכות: מס’ 23/6 עד 23/17